Daugelyje įvairios infrastruktūros apsaugos zonų draudimus keičia leidimai kurti jaukesnę aplinką

Įvairios kabelių, laidų, vamzdžių zonos Lietuvoje driekiasi tūkstančius kilometrų, jos užima žymią miestų dalį. Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva jau kelios įvairių apsaugos zonų priežiūrą reglamentuojančios ir vykdančios institucijos peržiūri jose galiojančius draudimus.

 

„Totalinius draudimus keičiant aiškiomis taisyklėmis kas ir kaip apsaugos zonose galėtų būti želdinama, ar tvarkoma, plynes keisime jaukiomis žaliomis erdėmis, turėsime daugiau vietų tinkamų poilsiui ar aktyviam laisvalaikiui“, – sako Vilniaus miesto savivaldybės Miestovaizdžio skyriaus vedėja Ramunė Baniulienė.

 

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija ir bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ inicijavo Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių pakeitimus, skirtus leisti savivaldybėms miestuose sodinti medžius ir krūmus arčiau po žeme esančių elektros kabelių linijų. Iki taisyklių pakeitimo nebuvo galimas joks želdinių sodinimas arčiau nei 2 metrai.

 

Pasikeitus ESO taisyklėms, želdiniai leidžiami arčiau dabar įrengtų elektros požeminių kabelių ar jų konstrukcijų. Nuo šiol sodinant medžius atstumas nuo įrengtų elektros požeminių kabelių ar jų konstrukcijų gali būti mažiau nei metras.  Kabelių apsaugai, ten kur yra būtina, bus naudojama geotekstilė arba plastikiniai vamzdžiai. Suderinus su skirstomųjų tinklų operatoriumi, krūmai gali būti sodinami nesilaikant atstumų.  

 

Žaliuojančios apsaugos zonos pavyzdys galėtų būti pasodinti medžiai ir krūmai elektros kabelių apsaugos zonoje Savanorių prospekte, Antakalnio ir kitose gatvėse.

Vilniaus įmonės – Vilniaus vandenys, Vilniaus šilumos tinklai, Vilniaus gatvių apšvietimas ir Vilniaus viešasis transportas parengtų želdinimo schemų pagrindu taip pat leidžia sodinti įvairius augalus greta arba virš tinklų taikant minėtas apsaugos technologijas.

Vilniaus miesto savivaldybės specialistai projektuotojams pataria  medžius ir krūmus tinklų apsaugos zonoje brėžiniuose rodyti: planuojamų medžių vietas su koordinatėmis, planuojamų krūmų masyvų plotus ir tinklus, pjūviuose pavaizduoti planuojamo želdinimo, šalia esamų tinklų, mazgą su matmenimis, pažymėti apsaugos priemonių klojimo būdą ir jas aiškiai specifikuoti, kad derinimo su tinklų savininkais procedūros būtų sklandžios.

Nuotr. Sauliaus Žiūros